Error Client

#


Loading ...

logo cong truc cau truc
Công ty cơ khí thuận thành chuyên sản xuất cầu trục cổng trục pa lăng
Ngôn ngữ: Ngôn ngữ Tiếng việt Language English

Phạm vi kỹ thuật an toàn cho thiết bị cầu trục cỗng trục pa lăng

52 lượt xem

PHẠM VI KỸ THUẬT AN TOÀN CHO THIẾT BỊ CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, PA LĂNG

Phạm vi áp dụng cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường đối với các thiết bị nâng (bao gồm: cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy trình này áp dụng cho các loại thiết bị nâng.Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại thiết bị nâng nhưng không được trái với quy định của quy trình này.

Đối tượng áp dụng

- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,

- Các kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

 TÀI LIỆU VIỆN DẪN CHO THIẾT BỊ CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, PA LĂNG

- QVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

- QOVN 30: 2018/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với cầu trục, công trục, bán công trục và pa lăng điện;

- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện

- TCVN 8242-1:2009 (ISO 4308-1:2007) Cầu trục - Từ vựng - Phần 1 : Quy Định Chung.

- TCVN 10837:2015, Cần trục ~ Dây cáp ~ Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra và loại bỏ;

- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ỗn trọng;

- TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - Yêu câu an toàn chung;

- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, cơ sở chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG THIẾT BỊ CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, PA LĂNG MÀ CÔNG TY CƠ KHÍ THUẬN THÀNH ĐÃ THỰC HIỆN HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG:

cầu trục

Công trình NM thép Việt Thành Long An (mở rộng), tại Bến Lức, Long An.

cổng trục

Công trình NM Cơ Khí Khai Minh, tại đường số 4, KCN Sóng Thần 3, Bình Dương.

bán cổng trục

Công trình NM Cơ Khí Kim Loại 2T Long An, tại đường số 6, KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An.

pa lăng điện

 Công trình Nhà Máy Thủy Điện Đồng Nai 1, cầu trục 80/10 tấn, tại huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.

thiết bị nâng cầu trục

Công trình NM Nhựa Đạt Hòa, cầu trục 5 tấn & 30 tấn, tại KCN Mỹ Phước II, Bình Dương.

thiết bị nâng cổng trục

Công trình NM thép Lâm Hoàng Nam Long An,  (13 bộ) cầu trục, tại đường số 2, KCN Hải Sơn, Long An.