Error Client

#


Loading ...

logo cong truc cau truc
Ngôn ngữ: Ngôn ngữ Tiếng việt Language English

Thi Công Cầu Trục Nhà Máy Thép Việt Thành Long An

46 lượt xem

Nhà Máy Thép Việt Thành Long An ( Mở rộng)

Nhà Máy Thép Việt Thành Long An ( Mở rộng) gồm 9 bộ cầu trục từ 10 tấn đến 30 tấn. Trong đó đặc biệt có bốn bộ cầu trục lắp đặt ở độ cao 48 mét, hai bộ lắp đặt ở độ cao 36 mét và 3 bộ ở độ cao 15 mét, đây là dự án lớn và cao nhất từ trước tới nay. Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Thuận Thành đã cung cấp và lắp đặt hoàn thành vượt tiến độ so với dự kiến ban đầu. 

thi công cầu trục  available

Cầu trục - Nhà Máy Thép Việt Thành Long An ( Mở rộng)

thi công cầu trục  popular

Dầm cầu trục - Nhà Máy Thép Việt Thành Long An ( Mở rộng)

thi công cầu trục  able

Đường ray cầu trục - Nhà Máy Thép Việt Thành Long An ( Mở rộng)

thi công cầu trục  basic

Lắp đặt đường chạy cầu trục - Nhà Máy Thép Việt Thành Long An ( Mở rộng)

thi công cầu trục  known

Điện thanh quẹt - Nhà Máy Thép Việt Thành Long An ( Mở rộng)

thi công cầu trục  various

Cầu trục - Nhà Máy Thép Việt Thành Long An ( Mở rộng)

thi công cầu trục  phí tốt

 Hãy liên hệ với chúng tôi Thạc Sĩ – Kỹ Sư: Nguyễn Văn Thuận:

 Hotline - 0913.936.176 hoặc 0907.888.003  

 Email: [email protected] 

 Website: http://www.cokhithuanthanh.com 

              www.cautructhuanthanh.com 

 Xin chân thành cảm ơn!